مهندسین آماده به کار در زمینه بازرسی جوش و تست های غیر مخرب

با سلام خدمت کارفرمایان عزیز:

 لیست زیر تعدادی از مهندسین که دارای مدارک مرتبط با تست های غیر مخرب  و بازرسی جوش بوده که رزومه خود را ارسال نموده اند شما میتواند بعد از مطالعه رزومه با دوستان تماس بگیرید.

لازم بذکر است که این شرکت هیچ گونه رزومه ای را تایید نمی نماید.

برای قرار گرفتن رزومه در این صفحه کافیست رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید

resume@ndt.co.ir

رزومه مهندس

 مرتضی کاسی

رزومه مهندس

حسن حیدر علی 

رزومه مهندس

محمزد جولائی

رزومه مهندس

محسن پیری 

رزومه مهندس

ایران نوروزپور اصل

رزومه مهندس

داود پورحبیب 

رزومه مهندس

علی رهبر دوست 

رزومه مهندس

مهدی واحدی

رزومه مهندس

عبدالحمید راستگو 

رزومه مهندس

سلام ابراهیمی 

رزومه مهندس

محسن پیری

رزومه مهندس

بهمن اسدی

رزومه مهندس

امیر قلی پور

رزومه مهندس

علیرضا ضیائی

رزومه مهندس

مرتضی سیدی

رزومه مهندس

خسرو دالوند

رزومه مهندس

علی عاشوری

رزومه مهندس

میثم حسین پور

رزومه مهندس

عباس عسگری

رزومه مهندس

مهدی محقق

رزومه مهندس

مصطفی نجات بخش

رزومه مهندس

محمد نیکوبخت

رزومه مهندس

حمیدرضا عبادی

رزومه مهندس

کوروش قاسمی

رزومه مهندس

آرش آقازاده

رزومه مهندس

رحمان شهریاری

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس

رزومه مهندس