دوره های آموزشی

نوع
مبحث
دوره آموزشیزماننوع
فیلتر
شروع دوره ها
فیلتر
ظرفیت
فیلتر
تعداد ثبت نام
فیلتر
ظرفیت باقی ماندهتعداد جلسه
فیلتر
شهریهجزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی چشمی سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
10002998 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی مغناطیس سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی مواد نافذ سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی آلتراسونیک سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک تفسیر فیلم رادیوگرافی سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
10001999 1200,000 تومان جزئیات
در حال نمایش 1 تا 5 از 5